Новини

< Назад

Програма Aspen ONE Ver.8.7

Уважаеми Колеги,
В края на 2014 г.”Химкомплект-Инженеринг” АД подписа договор с фирма AspenTech, САЩ, за сътрудничество и ползване на техния софуер Aspen ONE Ver.8.7.
Програмата Aspen ONE Ver.8.7, разработена по поръчка на американското министерство на енергетиката от водещия в иновациите Масачузетски Технологичен Институт /MIT/, е програмен продукт  от най-високо техническо ниво.
Aspen ONE Ver.8.7 се използва за проектиране и оптимизиране на химически технологични процеси по пътя на симулацията им, като включва огромен набор от инструменти.
Ползвайки програмата Aspen ONE Ver.8.7, „Химкомплект-Инженеринг” АД е втората компания в България, работеща с този изключителен програмен продукт.
Притежавайки и прилагайки един нов технологичен програмен инструмент, „Химкомплект-Инженеринг” ще търси контакти с нови и традиционни клиенти, които да се възпозват от Aspen ONE Ver.8.7 , за да оптимизират съществуващи и нови производства и да постигнат по-високи технологични и икономически резултати.