Новини

< Назад

Модернизация на 4 Компресорни станции

Компресорна станция "Петрич" е модернизирана и пусната в експлоатация през юни т.г.
В началото на м.април 2016 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД въведе в експлоатация третата Компресорна станция „Странджа” след КС”Ихтиман”(октомври 2015) и КС„Лозенец”(март 2016 г.) от четирите модернизирани компресорни станции, елементи от националната и транзитната газопреносна система. Проектът е част от Плана за модернизация на инфраструктурата на Националния независим газопреносен оператор. Строителството по проекта за модернизация на Компресорните станции се изпълнява от "Главболгарстрой" АД, а основното оборудване е на компанията "Solar Turbines".  
„Химкомплект-Инженеринг” АД, като подизпълнител на ГБС за този инвестиционен проект разработи „Технически” и „Работен проект” за 4-те компресорни станции, проведе всички съгласувателни процедури и упражнява авторски надзор по време на строителството.
 
http://www.bulgartransgaz.bg/bg/news