Новини

< Назад

Участие на JWC International в конференция

 JWC International и "Химкомплект-Инженеринг" АД получиха специална покана и взеха участие във форума, организиран от Британското посолство и Търговската мисия, под надслов "Компании от Великобритания в инфраструктурни проекти в България", проведен в периода 8-11 април 2014 г.   
По време на конференцията гостите от Великобритания се запознаха с актуалното състояние на "В и К" сектора, в който интереси за участие има JWC International и "Химкомплект-Инженеринг" АД, като техен представител в България.
По време на организираното работно посещение в Общини Пловдив и Бургас изключително любезните домакини представиха в отлично подготвени презентации успехите и перспективите за съвместно участие в проекти за развитие на инфраструктурата на регионите. Имахме възможност да установим нови контакти и представим възможностите на съоръженията "MONSTER" при проблемни канализационни системи от градските ВиК мрежи и локалните пречиствателни съоръжения на черноморските комплекси.