Целулозно - хартиена промишленост

Клиент Вид и капацитет на инсталацията Вид на инженеринговата услуга
"КОСТЕНЕЦ ХХИ" АД -  КОСТЕНЕЦ 2006-2008       Нова тишу машина РМЗ -       90 т/д.
Индустриален газопровод за когенерация
Работен проект. Авторски  надзор и техническа помощ
"СВИЛОЗА" ЕАД- СВИЩОВ 2003 Възстановяване на производство на щапелни
влакна - 35 000т/г.
Предпроектни проучвания
"СВИЛОЗА" ЕАД- СВИЩОВ 2003 ЗИК - Цех предилен - 50 000 т/г. Работен Проект
"ТРАКИЯ ПАПИР" АД - ПАЗАРДЖИК      2002 Инсталация за фино очистване на хартиената маса -
8000 литра/минута.
Нова хартиена машина- 9000 литра/минута.
Работен проект

Предпроектни проучвания
"СВИЛОЗА" ЕАД- СВИЩОВ 2002 Разширяване на капацитета на завода за изкуствена коприна /ВИК-вискоза - до 10 000т/г./ Предпроектни проучвания
МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА     1994 Реконструкция на целулозно-хартиената промишленост
в България
Окончателен доклад по проект  
PHARE MIRPPS10