Депа за отпадъци

Клиент Вид и капацитет на инсталацията Вид на инженеринговата услуга
"СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД-ПАЗАРДЖИК          2013 Завод за сепариране и компактиране в Перник.
МК документация за компостер
МК документация
"ХИМКО" ЕАД -  ВРАЦА               1995 Депо за солеви отпадъци  Предпроектни проучвания и работен проект 
"ХИМКО" ЕАД  -  ВРАЦА
1995
Депо за шлам Предпроектни проучвания и работен проект
"ХИМКО" ЕАД  -   ВРАЦА  
1993
Депо за арбоцел Предпроектни проучвания и работен проект
"АГРОБИОХИМ" - СТАРА ЗАГОРА                   1995 Съществуващ сгуроотвал-надзиждане Предпроектни проучвания и работен проект
"СОЛВЕЙ СОДИ" АД - ДЕВНЯ     1994       Шламоотвал "Падина"и шламопроводи "Девня-Падина" Предпроектни проучвания и работен проект
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОДИ - СМЯДОВО                    1985 Отвал за обезвреждане на взирвни вещества.                       Отвал за промишлени отпадъци Предпроектни проучвания и работен проект