Доставки на промишлено оборудване и КИП и А

Клиент Вид и капацитет на инсталацията Услуга
СТРОИТЕЛЕН ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ СОФИЯ                         2015 ПСОВ Шумен - Инсталация за утайки - Дробилки за утайки на  JWC, Англия
Sludge Monster 10000-08BS150-DI - 2 броя с контролер 
Доставка
АСАРЕЛ МЕДЕТ АД - ПАНАГЮРИЩЕ          2015 Зъбни помпи за маслена станция - 4 броя Доставка
ИСА 2000 ЕООД - СОФИЯ   2014 КПС Свищов - Дробилки за отпадъчни води на JWC, Англия,
Muffin Monster 30005-0008DI - 4 броя с 2 контролера
Доставка
УНСС - СОФИЯ               2014 Канализационна шахта - Дробилка за отпадъчни води на JWC, Англия
Channel Mini Monster 20002-DI с контролер
Доставка
"ХИДРОСТРОЙ" АД - ВАРНА     2014 ПСОВ Варна - Инсталация за утайки - Дробилка за утайки на  JWC, Англия
Sludge Monster 10000-08BS150-DI с контролер
Доставка
"ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД - СОФИЯ   2013 ГПСОВ Козлодуй - Дробилка Channel Macho Monster с контролер Доставка 
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД - СОФИЯ       2013 ЮЗЕР Ихтиман-Калибратор за ток и напрежение Доставка
"ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
ТР СОФИЯ
ТР ЗЕМЛЯНЕ
2012
Спектрофотометри
Тръб.арматура-сферични
кранове, продухвателни клапани, регулиращи клапи с двупътни вентили, електромагнитни отсекатели за газ
Доставки
"СОФИЙСКА ВОДА" АД- СОФИЯ 2012 ГПСОВ Бенковски - Дробилки Muffin Monster 30004T-B200-DI фланци Доставка
"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - ПАНАГЮРИЩЕ      2010, 2013 Транспортно оборудване. Аварийни скоби Доставки
"В и К" ООД - ШУМЕН                   2010 Помпени агрегати Доставки
"ЕЛЕКТРО ПОМП" АД - ВАРНА     2009 Дробилки Muffin Monster 30004T-B300-DI с фланци Доставки
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - СТАРА ЗАГОРА  2009 КИП и А Доставки
БДЖ  ЕАД - СОФИЯ            2008 Манометри. КИП и А уреди за налягане Доставки
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД -
СОФИЯ      2007, 2008, 2009
Арматура за сферични кранове
Технически манометри
Уреди за тестване и калибриране на трансмитери

Доставки
 
"CEZ България" АД - ТЕЦ ВАРНА 2010 КИП и А оборудване Доставка
ЕМКО АД -  БЕЛЕНЕ
2009
Арматура-сферични кранове Доставка
"КУМЕРИО МЕД" АД - ПИРДОП 
2005, 2008
КИП и А оборудване   Доставки
НЕК АД - ВЕЦ Родопи
2007
Контролно-измервателни уреди за налягане и температура Доставки
НЕК АД - ВЕЦ Рила
2004
Контролно-измервателни уреди за налягане и температура Доставки
"БЛАГОЕВГРАД БТ" АД - БЛАГОЕВГРАД     2003, 2004 Хладилен агент. КИП и А оборудване Доставки
"ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ" АД - БУРГАС
2003
Химическо оборудване-бленди, тръби на Вентури.  Доставки
 
"СОФАРМА" АД - СОФИЯ        2002 Криогенно оборудване. Помпи Доставки