Органичен синтез и фармацевтични производства

Клиент Вид и капацитет на инсталацията Вид на инженеринговата услуга
"АЛФАКО МЕНЪФАКЧЪРИНГ" ЕООД -   СТАРА ЗАГОРА                  2012/2013 Инсталация за увеличаване на пламната температура и намаляване на стирена на пиролизно гориво 2 t/h  Идеен и работен проект 
"БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА "АД 2007/2006 Реконструкция на Таблетен цех №2 Технически и работен проект
"БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА" АД     2006 Склад за суровини и готова продукция-централен диспенсинг и транспортен коридор за суровини и материали Идеен и работен проект
"СОФАРМА" АД - СОФИЯ      2003 Преустройство-цех "Галеника" РП
"АРОМА" АД - СОФИЯ           2003 Газопровод и газификация парокотелна централа РП
"ФАМТЕКС" ООД - ТЕРВЕЛ   2003 Пазар за биаксиално полипропиленово фолио Пр.П
"ПОЛИМЕРИ" АД -  ДЕВНЯ    2001 Ремонт и възстановяване на етиленопровод от крайна станция до наземна естакада L=602 м РП
"БАЛКАНФАРМА ТРОЯФАРМА" - ТРОЯН  2000 Цех "Течна галеника"
Цех за производство на алмагел
РП
Легенда:
Предварителен проект - ПП
Предварително проучване - Пр.П
Техническа помощ - ТП
Работен проект - РП
Доставка на оборудване - ДО