Кариери

Уважаеми специалисти,

Дружеството ни обявява свободни позиции за: 

1.. ПРОЕКТАНТ /инженер-химик за част "Технологична" на проекта/ с  пълна /ограничена/ проектантска правоспособност 
Инженер-проектант по част Технологична, промишлени тръбопроводи, газопроводи високо налягане  
Разработва / изготвя :
- Концепция за първоначални трасета като 2D/3D-CAD модели, изчисляване и определяне на всички тръбопроводни компоненти (като тръби, фитинги, опори,компенсатори, фикс- и свободни точки, и др.);
- Изготвяне на пълна работна документация (включително количествени сметки, монтажни чертежи, изометрии, списъци на единични елементи и спецификации);
- Разработване на конструктивни промени и оптимизации въз основа на съществуващи 2D / 3D модели и съобразени с технологични изисквания
- Стрес-анализ на тръбопроводни системи вкл.на земетръс
- Якосно изчисляване и оразмеряване на тръбопроводни системи
- Компановка на оборудване и тръбопроводи
- Проектиране на тръбопроводи в химическата промишленост (за опасни горими и експлозивни флуиди)
- Проектиране на газопроводи високо налягане (над 16 bar), решаване на профили

Изисквания:
• Дипломиран инженер в областта на машиностроенето и газоснабдяването
• Пълна проектантска правоспособност за машинен инженер 
• Опит като проектант в изброените области
• Задълбочен опит с AutoCAD Plant 3D,  AutoCAD Civil 3D
• Работа с Bentley Auto PIPE Plus е предимство
• Добро владеене на английски език-технически профил

Заплащане по договаряне
Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 19 ноември 2019 г.

За контакти:
Г-жа Райна Кожухарова
т.02-822 34 60
e-mail:engdiv@chimcomplect-eng.bg