Контакти

"ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

Бул. "Ал. Стамболийски" 205,
1309 София,
Телефон: (003592) 822 3460
Факс:       (003592) 920 1481
E-mail: headoffice@chimcomplect-eng.bg
Web site: www.chimcomplect-eng.bg

маг.инж. Крикор Топакбашиян - изпълнителен директор
Телефон: (003592) 920 1292
Е-mail: headoffice@chimcomplect-eng,bg 
Е-mail: topakbashian@chimcomplect-eng,bg 


"ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ"

маг.арх. Елеонора Тоскова - ръководител 
Телефон: (003592) 920 07 02 
E-mail: engdiv@chimcomplect-eng.bg
E-mail: toskova@chimcomplect-eng.bg

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

маг.икон. Юлия Такучева - старши експерт
Телефон: (003592) 822 9451
E-mail: market@chimcomplect-eng.bg