Представителство SULZER

"ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД, Авторизиран партньор на SULZER AUSTRIA GmbH

От април 2003 г. "Химкомплект-Инженеринг" АД АД представя, проектира, продава, въвежда в експлоатация и осигурява поддръжка на съоръженията-дробилки, известни с търговското си име "MUFFIN MONSTER", които от 2018 г. са част от продуктовата гама на фирмата SULZER AUSTRIA GmbH. Предлаганите дробилки за отпадъчни води непрекъснато търпят технологично развитие като се усъвършенстват основните модификации. Всички съоръжения позволяват разширяване на сферите им на приложение и водят до по-добри енерго-икономични показатели, до по-лесен монтаж и поддръжка.


Дробилките "MUFFIN MONSTER" са комплексно решение за пречистване на отпадъчни води в канализационни помпени станции и пречиствателни станции, те смилат, филтруват, промиват, пресоват, раздробяват твърдите отпадъци в потока и предпазват последващите съоръжения, предимно помпи от блокиране. Те са модулно изпълнение за първо механично стъпало на канализационни помпени и пречиствателни станции.

  
Съоръженията "MONSTER" са комплексно решение за пречистване на отпадъчни води. Те са модулно изпълнение за първо механично стъпало на помпени и пречиствателни станции и извършват задържане, смилане, филтруване, промиване и пресоване на твърдите отпадъци от канализационните мрежи с различни модификации и мощности.

Основни модификации: Предлаганите съоръжения отговарят на най-новите екологични изисквания за обработка на отпадъчните води и отпадъците и са една крачка в бъдещето на съоръжения от този вид.

За допълнителна информация и продажби - специалист "Маркетинг":
тел.: 822-9451, факс: 920-1481. GSM 0884 240 757
Е-mail: market@chimcomplect-eng.bg