Представителство JWC

"ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД –
JWC INTERNATIONAL, АНГЛИЯ

От април 2003 г. "Химкомплект-Инженеринг" АД е единствен представител и дистрибутор на JWC INTERNATIONAL (www.jwce.com) за България и съдейства за представяне, залагане в проекти, продажби, въвеждане в експлоатация и поддръжка на съоръженията, известни с търговското си име "MONSTER", на българския пазар.
Технологичното развитие на фирмата JWC налага и предлага на пазара подобрения и нови решения към съоръжения за механично раздробяване на отпадъци в отпадъчни води, както и в мокра, суха или кашообразна среда, които разширяват своето приложение през последните 2015 - 2016 година и в по-висока степен са енерго-икономични и улесняващи поддръжката им. 
  
Съоръженията "MONSTER" са комплексно решение за пречистване на отпадъчни води. Те са модулно изпълнение за първо механично стъпало на помпени и пречиствателни станции и извършват задържане, смилане, филтруване, промиване и пресоване на твърдите отпадъци от канализационните мрежи с различни модификации и мощности.

Основни модификации: Предлаганите съоръжения отговарят на най-новите екологични изисквания за обработка на отпадъчните води и отпадъците и са една крачка в бъдещето на съоръжения от този вид.

За допълнителна информация и продажби - специалист "Маркетинг":
тел.: 822-9451, факс: 920-1481. GSM 0884 240 757
Е-mail: market@chimcomplect-eng.bg