За Нас

Нашата мисия е да продължим ТРАДИЦИЯТА, да усъвършенстваме  ПРОФЕСИОНАЛИЗМА и да гарантираме КАЧЕСТВОТО на инженеринговите услуги.

Дейност:

  • Идейно, техническо и работно индустриално проектиране
  • Ръководство, управление и надзор в проектирането, строителството и монтажа
  • Търговия с оборудване и резервни части
  • Представителство, дистрибуторство и консултантски услуги
  • Дейности по кадастъра – създаване на кадастър  и  извършване на геодезически измервания
  • Управление на недвижими имоти

„Химкомплект-Инженеринг” АД

поддържа трайни професионални контакти и успешно сътрудничество с водещи  строително-монтажни  и инженерингови фирми:
 
„Водстрой 98” АД
„Газстроймонтаж” АД
„Главболгарстрой” АД
„Енемона Холдинг” АД
„Монтажи” АД
„Монтаж Комплект Инженеринг” ЕООД
„Химремонтстрой” АД
 

„Химкомплект-Инженеринг” АД

има за дългогодишни клиенти ключови производители:

Агрополихим АД, Актавис ЕАД, Асарел Медет АД, Аурубис България,
Булгартрансгаз  ЕАД, HeidelbergCement-Девня Цимент АД,             Монди Стамболийски  ЕАД, Неохим АД, Е.Миролио ЕАД, Солвей Соди АД.

„Химкомплект-Инженеринг” АД

е равностоен партньор на компаниите:

LUDAN Engineering, SOLAR, ILF, Worley Parsons,  Penspen,  MAN Turbo,  LURGI,  SNC LAVALIN, MARUBENI, MITSUBISHI,   CHISSO,  MITSUI,  UOP,  TEXACO,  UNION CARBIDE, TOYO,   VOESTALPINE,   STERIL,    SOFRES     CONSEIL,  TEBODIN, PLE Pipeline Engineeing.